Sunday, 3 May 2015

MAYDAY is a Payday


Mayday is a payday!
Buruan ke Misyelle BIP dan dapatkan cashback Rp 25.000!
Jangan sampai ketinggalan Misyellelovers :)

Misyelle Bandung Indah Plaza
Lantai 2

No comments: